پرسپولیس و استقلال 8 ابان 1394 نتیجه زنده

نتیجه کامل ورزشگاه ازادی استقلال پرسپولیس و استقلال تهران

گزارش زنده جمعه استقلال و پرسپولیس

مصاف دربی لیگ پرسپولیس و استقلال تهران

جمعه 8 ابان 1394 بدون حضور هادی نوروزی