سهمیه ی المپیک توسط بانوی کرمانشاهی برای اولین بار در تاریخ ایران