ترکیب تیم پرسپولیس مقابل ملوان با خط خوردن اسم طارمی از لیست اصلی و ترکیب تیم یاران برانکو

دلیل خارج شده طارمی از لیست پرسپولیس

مهدی طارمی خط خورد از لیست 18 نفره یاران پرسپولیس در بازی با ملوان

پرسپولیس ترکیب مقابل ملوان4ابان

ترکیب پرسپولیس مقابل ملوان بدون حضور مهدی طارمی